Wszystkie brązy pierwotnie ukryte były pod kilkoma wielkimi głazami ułożonymi obok nasypu kamienno-ziemnego. Wskazują na to odkryte w rowie melioracyjnym dwa nie naruszone głazy, pozostałe po konstrukcji zniszczonej przez koparkę, pod którymi znaleziono jeszcze dwie siekierki brązowe. Pozostałe siekierki odkryto w warstwie zasypiskowej rowu melioracyjnego biegnącego tuż obok zachowanej jeszcze kamiennej podstawy wcześniej zniwelowanego nasypu kamienno-ziemnego. Trudno obecnie ustalić, czy nasyp i brązy ukryte pod kamieniami pochodzą z tego samego czasu. Nie wykluczone, że tak było chociaż również jest prawdopodobne wtórne wykorzystanie owego nasypu jako miejsca ich ukrycia. Konstrukcje tworzy rozsypany na planie owalu o wymiarach 4 x 3 m kamienny bruk, na którym ustawiono kilkanaście głazów. Na ich wierzchu leżała płyta kamienna (o średnicy 3 m, grubości 30-40 cm) odpowiednio obrobiona.

Kliknij,aby powiększyć

Bruk konstrukcji kamiennej

Kliknij,aby powiększyć

Bruk konstrukcji kamiennej

Kliknij,aby powiększyć

Bruk konstrukcji kamiennej

Kliknij,aby powiększyć

Kamienie tworzące ściany konstrukcji

Kliknij,aby powiększyć

Płyta przykrywająca

Kliknij,aby powiększyć

Komputerowa rekonstrukcja


Strona Główna | Kultura Łużycka | Krótka Historia Odkrycia | Konstrukcja Kamienna | Skład Depozytu | Próba Interpretacji

Instytut Prahistorii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

ul. Św. Marcina 78, 61-809 Poznań, tel. (0-61) 829 47 94, fax (0-61) 829 47 88
E-mail: henmach@main.amu.edu.pl